5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişikin Yönetmelik

EĞİTİM SÜRESİ

4 SAAT

EĞİTİM İÇERİĞİ

İlgili kanun ve ilgili yönetmeliğin ana maddeleri açıklanır, uygulamaya hakkında örnkler verilir.

KİMLER KATILMALI?

Özel Güvenlik Yöneticileri, Amirleri, Özel Güvenlik Şirketlerinde her seviyedeki yöneticiler, diğer şiketlerde güvenlik yöneticisinin sıralı üst amirleri katılmalıdır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Özel güvenlik felsefesinin anlaşılmasını, kanun ve yönetmelikten kaynaklanan görev ve sorumlulukların yanı sıra sınırları ortaya koymak ve anlaşılmasını sağlamaktır.

KONU BAŞLIKLARI

  • Özel güvenlik felsefesi
  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve son değişiklikleri
  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve son değişiklikleri