Silahlı Temel Eğitim

EĞİTİM İÇERİĞİ

Silahlı Özel Güvenlik olabilmek için gerekli temel eğitim.

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları20 Saat
Güvenlik Tedbirleri20 Saat
Güvenlik Sistem ve Cihazları5 Saat
Temel İlk Yardım10 Saat
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı8 Saat
Etkili İletişim12 Saat
Kalabalık Yönetimi10 Saat
Kişi Koruma9 Saat
Uyuşturucu Madde Bilgileri2 Saat
Genel Kollukla İlişkiler4 Saat
Silah Bilgisi ve Atış20 Saat

EĞİTİM SÜRESİ

2 HAFTA / 120 SAAT