Sıkça Sorulan Sorular

Silahlı Özel Güvenlik kimlik kartı almak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Silahlı özel güvenlik olabilmeniz için gereken şartlar, 21 yaşında ve en az lise mezunu olmaktır. Eğer bu şartlara sahipseniz kurumumuzdan alacağınız 120 saatlik eğitimin sonunda yapılacak sınavdan başarılı olursanız silahlı özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik kimlik kartı almak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Silahsız özel güvenlik olabilmeniz için gereken şartlar, 18 yaşında ve en az ortaokul (8 yıllık ilköğretim) mezunu olmaktır. Eğer bu şartlara sahipseniz kurumumuzdan alacağınız 100 saatlik eğitimin sonunda yapılacak sınavdan başarılı olursanız silahsız özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibiyim. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Eğer hazırda silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibi iseniz, 21 yaşında ve en az lise mezunu olmanız durumunda kurumumuzdan alacağınız 20 saatlik silah bilgisi ve atış eğitiminin sonunda yapılacak sınavdan başarılı olursanız silahlı özel güvenlik kimlik kartı sahibi olabilirsiniz.

Silahlı özel güvenlik kimlik kartı sahibiyim. Kartımın geçerlilik süresi dolmak üzere. Ne yapmam gerekir?

Silahlı kimlik kartı sahibiyseniz ve kartınızın geçerlilik süresini uzatmak istiyorsanız, kurumumuzdan alacağınız 60 saatlik eğitimin sonunda yapılacak yenileme sınavından sonra, kimlik kartınızın geçerlilik süresini 5 yıl daha uzatmış olursunuz. Yenileme eğitimi için kartınızın geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay en fazla 1 yıl kalmış olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibiyim. Kartımın geçerlilik süresi dolmak üzere. Ne yapmam gerekir?

Silahsız kimlik kartı sahibiyseniz ve kartınızın geçerlilik süresini uzatmak istiyorsanız, kurumumuzdan alacağınız 50 saatlik eğitimin sonunda yapılacak yenileme sınavından sonra, kimlik kartınızın geçerlilik süresini 5 yıl daha uzatmış olursunuz. Yenileme eğitimi için kartınızın geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay en fazla 1 yıl kalmış olması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için şartlar nelerdir?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için gereken şartlar 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre sahip olunması gereken şartlar şunlardır;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 7. Silahlı veya silahsız özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Silahlı Temel Eğitim için istenen evraklar nelerdir?

 1. Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
 2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet üzerinden)
 3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az lise mezunu)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (Mutlaka ‘Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur’ ibaresi olması gerekmektedir.)
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

Silahsız Temel Eğitim için istenen evraklar nelerdir?

 1. Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
 2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet üzerinden)
 3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az ortaokul veya 8 yıllık ilköğretim mezunu)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (Mutlaka ‘Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olur’ ibaresi olması gerekmektedir.)
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

Silahlı Yenileme Eğitimi için istenen evraklar nelerdir?

 1. Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
 2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet üzerinden)
 3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az lise mezunu)
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 5.  Özel Güvenlik kimlik kartı veya Özel Güvenlik eğitim sertifikasının fotokopisi)

Silahsızdan Silahlıya Fark Eğitimi için istenen evraklar nelerdir?

 1. Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi.
 2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) veya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet üzerinden)
 3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az lise mezunu)
 4. Sağlık Kurulu Raporu (Mutlaka ‘Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur’ ibaresi olması gerekmektedir.)
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 6. Özel Güvenlik kimlik kartı veya Özel Güvenlik eğitim sertifikasının fotokopisi)

Silahlı ve Silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmanın farkları nelerdir?

Eğer silahlı özel güvenlik kimlik kartı sahibiyseniz, özel güvenlik sektöründe silahlı ve/veya silahsız olarak hizmet sunulan tüm projelerde görev alabilirsiniz. Şayet silahsız özel güvenlik kimlik kartı sahibiyseniz sadece silahsız olarak hizmet verilen projelerde görev alabilirsiniz. Ayrıca silahlı özel güvenlik personelinin maaşları silahsız özel güvenlik personeline göre daha yüksektir.

Sınavda başarılı olmak için kaç puan almam gerekir?

Temel eğitim sonrası yapılacak sınavlarda;

Silahsız temel eğitim sınavında toplam 100 soru cevaplanır. Her soru 1 puandır. Başarılı olmak için en az 60 puan almak yeterlidir.

Silahlı temel eğitim sınavında 100 soruya ilaveten 25 soru da silah bilgisi sınavı cevaplanır. Bu bölümde 100 soruluk birinci kısım 100 puan üzerinden değerlendirilir. 25 soruluk silah bilgisi bölümü 50 puan üzerinden değerlendirilir. (Her soru 2 puan). Ayrıca yazılı sınavdan sonra yapılacak uygulama sınavında adaylara 15 metre mesafeden 5 mermi attırılır. Atış değerlendirmesi 50 puan üzerinden yapılır. (Her başarılı isabet 10 puan.) Birinci bölümde 100 üzerinden alınan puan ile silah bilgisi ve uygulama sınavından 100 üzerinden alınan puanın aritmetik ortalaması alınır. Bu puan 60’ın üzerinde ise aday başarılı sayılır. Fakat her iki bölümden de en az 50 puan alınması gerekmektedir. Örneğin bir aday 100 soruluk ilk bölümde 70 doğru cevap vererek 70 puan aldı. Silah bilgisindeki 25 sorudan da 15 tanesini doğru cevaplayarak 30 puan aldı. Uygulamalı atış sınavında ise 5 atıştan 3 isabet sağlayarak 30 puan aldı. Silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan aldığı not 60 olarak belirlenir. İlk bölümden alınan not ile (70), silah bilgisi ve uygulama sınavından alınan notun (60) aritmetik ortalaması (70+60)/2=65 olarak belirlenir ve aday başarılı olmuş olur.

Silahlı veya silahsız yenileme sınavında herhangi bir baraj yoktur. Alınan not sertifikanızda belirtilir. Bu aldığınız not mesleki kariyerinizde önemli yer tutacaktır.

Temel Eğitim sınav sonucunda başarılı olamazsam ne yapmam gerekir?

Yapılan sınavda başarısız olmanız durumunda bir sonraki sınava tekrar eğitim almadan girme hakkına sahipsiniz. Bunun için sadece sınav harcını ödemeniz yeterlidir. Girilen 4 sınavdan da başarısız olmanız halinde özel güvenlik temel eğitimini tekrar almanız gerekecektir.

Temel eğitim sınavında başarılı oldum. Sonraki süreçte ne yapmam gerekiyor?

Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ve yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere  “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” düzenlenir ve valilikçe onaylanarak kurumumuza teslim edilir. Sertifikalarınız kurumumuza ulaştıktan sonra tarafınıza bilgi verilecek ve imza karşılığı sertifika size teslim edilecektir.

Özel güvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl süreyle geçerlidir.

Sertifikamı aldıktan sonra ne yapmalıyım?

Özel güvenlik temel eğitimi sertifikasını aldıktan sonra kimlik başvurusunda bulunmak için yaşadığınız ilde bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvurmanız gerekecektir. Başvuru için http://e-randevu.istanbul.pol.tr/ adresi üzerinden randevu oluşturulacak ve sitede bulunan dilekçe örneği yazdırılarak imzalanacaktır.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden randevu aldıktan sonra hangi evrakları hazırlamam gerekir?

 1. T.C Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb. resmi kimliklerden her hangi birisinin aslı ve 2 adet fotokopisi
 2. Temel Eğitim Sertifikasının aslı ve fotokopisi
 3. Sağlık Kurul Raporu (Silahlı için Devlet Hastanelerinden alınmış olup “Silahlı Güvenlik Görevlisi Olur.” İbaresi taşımalıdır.) (Silahsız için Özel Hastanelerinden alınmış olup “Güvenlik Görevlisi Olur.” İbaresi taşımalıdır.) ( Rapor tarihi 1 yılı aşmamış olmalıdır.)
 4. Güvenlik Sorusturması ve Arşiv Arastırması Formu ( aslı ve 1 adet fotokopisi) Formda istenen bilgiler bilgisayarda doldurularak çıktısı alınıp muhtara onaylatılmalıdır.
 5. Öğrenim Durum Belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi ( Diploma, Mezuniyet Belgesi, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Diploma Kayıp Belgesi vb.)
 6. Vesikalık Biyometrik Fotoğraf (2 adet) (Son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız, arka fon beyaz olacak. Fotoğraflar Ön Cepheden (Tam karşıdan) çekilmiş olmalıdır.
 7. Kan Grubunu Gösterir Belge ( Veya Kan grubu yazılı sürücü belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi)
 8. Özel Güvenlik Kimlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu (Dekont Aslı) (Kimlik Ruhsat Harcı, Vergi Dairelerindeki 9103 numaralı harç hesabına yatırılacaktır.)
 9. Kimlik Kartı için Vakıflar Bankası TR580001500158007303998115 nolu hesaba kart ücreti yatırılacak. (Dekont Aslı) (ATM, internet çıktısı kabul edilmez.)
 10. E-devlet şifresi ile www.türkiye.gov.tr adresinden veya Cumhuriyet Savcılıklarından alınan, resmi kurum için Adli Sicil Belgesi (aslı)

Kimlik kartımın elime geçmesi ne kadar süre alıyor?

Başvuru kabul edildikten sonra yaklaşık 1 ile 3 ay arasında özel güvenlik kimlik kartınız başvuruda beyan ettiğiniz adresinize posta yolu ile iletilecektir.

Kayıt yaptırdıktan sonra derslere katılmak zorunda mıyım?

5188 sayılı yasa gereği kursun toplam 3’te 2’sine katılmak zorunludur. Derse katılmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sabit bir işte çalışan kursiyerlerimiz için kurumumuz tarafından akşam kursları düzenlenecektir.

Kurs ücretini nasıl ödüyorum?

Kurs ücreti kayıt esnasında peşin olarak alınır. Kurs ücretinin yanında yapılacak sınava katılabilmek için gerekli sınav ücreti de kayıt esnasında alınır.

Özel güvenlik kimlik kartı sahibi olduktan sonra iş bulabilir miyim?

Ülkemizde şu an yaklaşık 300.000 özel güvenlik görevlisi fiilen çalışmaktadır. Ülkemizin artan güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin edilmektedir. Özel güvenlik kimlik kartınızı aldıktan sonra hava limanları, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, plazalar, siteler gibi özel güvenlik hizmeti alan yerlerde çalışabilirsiniz.