HİZMET İÇİ ATIŞ EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ

2 HAFTA

EĞİTİM İÇERİĞİ

5188 sayılı yasa gereği özel güvenlik görevlileri tarafından her yıl asgari bir kez hizmet içi atış yaptırılması gerekmektedir. Bu atışta her personel için 25 adet mermi ile atış yaptırılır. Bu eğitimde personele hem teorik silah bilgisi verilir hem de poligonumuzda uzman eğiticiler nezaretinde atış yaptırılır. Atışlar kurumumuza kayıtlı silahlarla yapılabileceği gibi hizmet verilen kurumun demirbaşına kayıtlı silahlarla da atış yapılabilmektedir.