ACİL DURUM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ

60 SAAT

EĞİTİM İÇERİĞİ

İş yerlerinde ve tesislerde Acil Durum Yönetmeliği talimatlarını uygulamakla sorumlu yöneticilere, acil durum yönetim sisteminin genel akışını oluşturmak ve uygulanması için gerekli süreçleri belirlemek amcıyla verilen eğitimdir. Eğitim sonunda katılan personele Acil Durum Yöneticisi Eğitimi sertifikası verilir.