Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

EĞİTİM SÜRESİ

4 SAAT

EĞİTİM İÇERİĞİ

Özel güvenlik hukuku ve diğer mevzuat çerçevesinde özel güvenlik nedir, görevlerinin yanı sıra sınırları, hak ve yükümlilikleri nelerdir?

KİMLER KATILMALI?

Özel güvenlik yöneticileri, amirleri ve özel güvenlik görevlileri katılmalıdır.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

Özel Güvenlik Görevlilerinin yapması ve yapmaması gereken konuları öğretmektir.

KONU BAŞLIKLARI

 • Özel Güvenliğin nedir ve kapsamı
 • ÖGG Görev yetkileri
  • Kimlik Sorma
  • Arama
  • El Koyma
  • Terk Edilen ve Bulunan Eşya
  • Yakalama
 • 2559 sayılı polis vazife ve selahiyetleri kanunu ve genel kollukla ilişikiler
 • Hukuka uygunluk
  • Özel Hukukta Hukuka Nedenleri
  • Ceza Hukukunda Meşru Savunma
 • Zor kullanma
 • ÖGG ve insan hakları